Enter Title

1. KS. Nguyễn Thị Toàn

- Chức vụ: Trợ lý Tổ chức - văn thư

- Điện thoại: CQ: 024.32127.767/DĐ: 0945.116.969

- Email: nguyenthitoan@vnua.edu.vn; hoặc: toan0679@gmail.com

2. ThS. Đặng Tiến Dũng

- Chức vụ: Trơ lý vật tư - quản trị mạng

- Điện thoại: CQ: 024.32127.767/DĐ: 0988.623.120

- Email: dangtiendung78@gmail.com

3. ThS. Nguyễn Thị Năng

- Chức vụ: Trợ lý Đào tạo Đại học; Sau ĐH, KHCN và HTQT

- Điện thoại CQ: 024.32127.767/Di động: 0976.087.719

- Email: ntnang@vnua.edu.vn; hoặc: ntnang86@vnua.edu.vn


KHOA THỦY SẢN

 

Địa chỉ: Ngõ 64, Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 024.32127767 - Fax: 024.32127767/ khoathuysan@vnua.edu.vn