Trước những biến đổi khí hậu thời tiết khó lường như hiện nay, người nuôi tôm cả nước, đặc biệt là khu vực miền Bắc đang phải đối mặt với nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, việc tiếp cận thực hiện những chính sách hỗ trợ, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất hiện vẫn còn nhiều vướng mắc…