Thực tập giáo trình “Đánh giá chất lượng nước nuôi trồng thủy sản”.

Trong thời gian từ ngày 9/4 - 6/5/2018, dưới sự quản lý, hướng dẫn của các thầy cô Bộ môn Hóa học- Khoa Môi Trường và các thầy cô khoa Thủy Sản, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, nhóm sinh viên ngành Khoa học Môi trường đã hoàn thành xuất sắc chương trình thực tập giáo trình với nội dung “Đánh giá chất lượng nước nuôi trồng thủy sản”.

Trong thời gian thực tập tại Khoa Thủy sản, sinh viên được tiếp cận trực tiếp với các mô hình sản xuất được áp dụng tại Khoa. Sinh viên được tham gia các quá trình sản xuất: cho tôm cá ăn, pha chế các chế phẩm dinh dưỡng, thau bể, vệ sinh môi trường ao nuôi. Đồng thời, tham gia vào các hoạt động quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường: lấy mẫu nước, phân tích các chỉ tiêu lý hóa của nước, đánh giá chất lượng môi trường nước trong các ao nuôi bằng các phương pháp phân tích hiện đại, kịp thời phát hiện và  tìm ra các biện pháp ứng phó với sự cố liên quan đến việc nuôi trồng thủy sản, luôn đảm bảo duy trì điều kiện môi trường thuận lợi cho khả năng sinh trưởng, phát triển tốt của các loài thủy sản trong các hệ thống ao nuôi.

 

Thông qua các buổi seminar định kỳ, sinh viên được giới thiệu chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm về bệnh thủy sản, phương pháp nuôi và kết hợp các loại thủy sản với từng mô hình sản xuất, các vấn đề môi trường thường gặp và biện pháp xử lý, các loại chế phẩm xử lý môi trường ao nuôi trên thị trường và cách sử dụng của từng loại chế phẩm…

 

 

 

 

 

Trong thời gian thực tập, sinh viên còn được triển khai hoạt động thăm quan thực tế tại trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng ở Móng Cái, Quảng Ninh. Tại đây, sinh viên được học hỏi về các biện pháp canh tác, nuôi trồng thủy sản và các kỹ thuật để bảo vệ và duy trì môi trường thuận lợi cho sự phát triển của tôm thẻ chân trắng

Qua thời gian thực tập giáo trình, nhóm sinh viên đã học hỏi được nhiều kiến thức và kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn: cách thức xây dựng mô hình ao nuôi, chọn và kết hợp giống nuôi, cách thuần chủng từng loại giống áp dụng cho từng địa hình, khí hậu. Kỹ thuật theo dõi các chỉ tiêu, thông số môi trường nước để kịp thời phát hiện và xử lý bệnh thủy sản thông qua các phương pháp khảo sát, kiểm tra chất lượng môi trường nuôi. Kỹ năng sử dụng chế phẩm, thực vật cho mỗi loại thủy sản, môi trường nước. Có cơ hội tiếp cận với các mô hình nuôi trồng thủy sản ở các cơ sở, các công ty lớn để thấy được những khó khăn, thuận lợi trong quá trình nuôi thủy sản và các vấn đề môi trường liên quan. Đây là một cơ hội phát triển nghề nghiệp cho sinh viên ngành Khoa học Môi trường.

Nhóm thực tập giáo trình – Bộ môn Hóa Học, Khoa Môi Trường