Sáng ngày 17/8/2019,  tại Hội trường C đã diễn ra Lễ công bố các Quyết định về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2016 - 2021 do GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì. 

Toàn cảnh buổi lễ

Tham dự buổi lễ có GS.TS. Trần Đức Viên – Chủ tịch Hội đồng Học viện, GS.TS. Phạm Văn Cường – Phó Giám đốc Học viện cùng các đồng chí là Đảng ủy viên, Thường trực HĐHV, Chủ tịch Công đoàn Học viện, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Trưởng và Phó trưởng các khoa, các đơn vị chức năng, Trưởng các Viện, Trung tâm, Công ty trong Học viện cùng 14 thầy (cô) được bổ nhiệm trong buổi lễ. 

Mở đầu buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng ban Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Giám đốc Học viện về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao phụ trách đối với 14 đồng chí. 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng ban Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Giám đốc Học viện về công tác cán bộ

Quyết định số 2612/QĐ-HVN ngày 24 tháng 7 năm 2019 bổ nhiệm ông Phạm Kim Đăng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Chăn nuôi, giữ chức Trưởng Khoa Chăn nuôi, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Quyết định số 2613/QĐ-HVN ngày 24 tháng 7 năm 2019 bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Công nghệ thực phẩm, giữ chức Trưởng Khoa Công nghệ thực phẩm, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Quyết định số 2615/QĐ-HVN ngày 24 tháng 7 năm 2019 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, giữ chức Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Quyết định số 2616/QĐ-HVN ngày 24 tháng 7 năm 2019 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Diễn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Lý luận chính trị và Xã hội, giữ chức Trưởng Khoa Lý luận chính trị và Xã hội, nhiệm kỳ 2016-2021 

Quyết định số 2617/QĐ-HVN ngày 24 tháng 7 năm 2019 bổ nhiệm ông Nguyễn Tất Thắng, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, giữ chức Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Quyết định số 2618/QĐ-HVN ngày 24 tháng 7 năm 2019 bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Đăng, Tiến sĩ, Giảng viên, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý đào tạo, giữ chức Trưởng Ban Quản lý đào tạo, nhiệm kỳ 2016-2021 

Quyết định số 2619/QĐ-HVN ngày 24 tháng 7 năm 2019 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức cán bộ, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, nhiệm kỳ 2016-2021 

Quyết định số 2621/QĐ-HVN ngày 24 tháng 7 năm 2019 bổ nhiệm ông Kim Văn Vạn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Khoa Thủy sản, giữ chức Trưởng Khoa Thủy sản, nhiệm kỳ 2016-2021 

Quyết định số 2622/QĐ-HVN ngày 24 tháng 7 năm 2019 bổ nhiệm ông Nguyễn Công Ước, Thạc sĩ, Giảng viên, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Thanh tra, giữ chức Trưởng Ban Thanh tra, nhiệm kỳ 2016-2021 

Quyết định số 2623/QĐ-HVN ngày 24 tháng 7 năm 2019 bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Hằng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đảm bảo chất lượng, giữ chức Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng, nhiệm kỳ 2016-2021 

Quyết định số 2624/QĐ-HVN ngày 24 tháng 7 năm 2019 bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quân, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên, giữ chức Giám đốc Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Quyết định số 2626/QĐ-HVN ngày 24 tháng 7 năm 2019 bổ nhiệm ông Lê Vũ Quân, Tiến sĩ, Giảng viên, Phó Trưởng Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư, giữ chức Trưởng Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Quyết định số 1700/QĐ-HVN ngày 21 tháng 5 năm 2019 giao ông Phạm Quang Dũng, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin giữ nhiệm vụ phụ trách Khoa Công nghệ thông tin kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019 cho đến khi có quyết định mới. 

Quyết định số 2308/QĐ-HVN ngày 28 tháng 6 năm 2019 giao ông Bùi Trần Anh Đào, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Khoa Thú y, giữ nhiệm vụ phụ trách Khoa Thú y kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 cho đến khi có quyết định mới.

 

GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, GS.TS. Trần Đức Viên – Chủ tịch Hội đồng Học viện, GS.TS. Phạm Văn Cường – Phó Giám đốc Học viện trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng 14 đồng chí được bổ nhiệm

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy đã đọc Quyết định của Giám đốc Học viện về việc thôi chức vụ và nhiệm vụ của 7 thầy (cô). 

1. PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh – Nguyên Thường vụ Đảng ủy, Nguyên Phó Giám đốc Học viện 

2. GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch – Nguyên Thường vụ Đảng ủy, Nguyên Ủy viên Hội đồng Học viện 

3. PGS.TS. Đinh Văn Chỉnh – Nguyên Ủy viên Thường trực Hội đồng Học viện 

4. PGS.TS. Lê Hữu Ảnh – Nguyên Ủy viên Thường trực Hội đồng Học viện 

5. PGS.TS. Trịnh Đình Thâu – Nguyên Trưởng Khoa Thú y, Nguyên Ủy viên Hội đồng Học viện 

6. PGS.TS. Trần Đình Thao – Nguyên Đảng ủy viên, Nguyên Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn 

7. GS.TS. Vũ Đình Tôn – Nguyên Trưởng Khoa Chăn nuôi

 

 

GS.TS. Nguyễn Thị Lan và GS.TS. Trần Đức Viên tặng hoa tri ân những đóng góp của các thầy (cô) trong công tác quản lý và điều hành đơn vị, Học viện

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Thị Lan chúc mừng 14 đồng chí được bổ nhiệm trên cương vị mới, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực cùng với đơn vị của mình tham mưu, giúp việc cho Học viện đạt nhiều thành tích xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Giáo sư cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới những cống hiến của 7 thầy (cô) nay đã thôi chức vụ và nhiệm vụ quản lý đối với sự phát triển của Học viện. Giáo sư hi vọng 7 thầy (cô) sẽ tiếp tục đóng góp, đưa ra ý kiến trao đổi, thảo luận đối với các lớp cán bộ kế cận, xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu đa ngành với chất lượng hàng đầu trong nước và khu vực. 

GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ


 

Thay mặt 14 đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Phạm Kim Đăng bày tỏ niềm vinh dự và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, tập thể đơn vị đã luôn quan tâm, tạo điều kiện và đồng hành cùng đồng chí trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp thu toàn bộ những ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện và sẽ quán triệt trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ của đơn vị. Ý thức được những thuận lợi, khó khăn và thách thức trong thời gian tới, để có thể hoàn thành tốt trọng trách được giao, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự đồng hành, sẻ chia của tập thể đơn vị; và sự đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học trong Học viện. 

PGS.TS. Phạm Kim Đăng – Trưởng khoa Chăn nuôi phát biểu tại buổi lễ 

Đại diện cán bộ, viên chức của các khoa, các đơn vị chức năng tặng hoa chúc mừng 14 thầy (cô) được bổ nhiệm trong buổi lễ

 

 

Lan Hương – TT QHCC&HTSV

Ảnh: Minh Tuân – TT QHCC&HTSV