Trên 10 năm kinh nghiệm về đào tạo chuyên ngành Bệnh học Thủy sản, Khoa Thủy sản – Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong những nời đào tạo ra đội ngũ kỹ sư về Bệnh học Thủy sản chất lượng cao chuyên sâu về Thủy sản. Hiện nay, nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội đang cần rất lớn đối với kỹ sư ngành Bệnh học Thủy sản, trong khi nguồn cung cấp hiện nay chưa đáp ứng đủ. Do vậy, từ năm 2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã nâng cấp thành Ngành Bệnh học Thủy sản. Là một trong những đơn vị đào tạo hàng đầu trên cả nước về đào tạo kỹ sư Bệnh học thủy sản, Học viện Nông nghiệp có trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, có đội ngũ cán bộ giảng viên giảng dạy là phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ dày dạn kinh nghiệm, được đào tạo ở các nước có nền khoa học phát triển trên thế giới  như Nhật Bản, Anh, Bỉ, Đức, Úc, New Zealand. Trong thời gian 4 năm học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ đào tạo đội ngũ kỹ sư có chuyên môn sâu, chất lượng cao về bệnh học thủy sản, các kỹ sư ra trường có chuyên môn sâu về bệnh thủy sản; các kỹ năng chẩn đoán, phòng và trị bệnh thủy sản; Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, xây dựng các chương trình, giải pháp quản lý sức khỏe động vật thủy sản, từ đó đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần phát triển một nền nông nghiệp bền vững.

Bên cạnh đó, Khoa Thủy sản của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được trang bị các phòng thí nghiệm hiện đại, nhà sinh sản nhân tạo, ương nuôi công nghệ cao, ao phục vụ sản xuất giống, nuôi thương phẩm, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên, học viên và người đến thăm quan học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu. Nhờ đó, sinh viên, học viên ngành Bệnh học Thủy sản có cơ hội tiếp xúc với những kiến thức sản xuất thực tế, tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật và hình thức nuôi trồng thủy sản mới trong và ngoài nước. Không chỉ vậy, sinh viên học viên ngành Bệnh học thủy sản sẽ được tham gia các hoạt động ngoại khóa, có cơ hội vừa học vừa đi thực tế ở các trang trại, doanh nghiệp, tham gia CLB chuyên ngành thủy sản, các dự án khởi nghiệp thủy sản… Sinh viên còn được trau dồi kỹ năng nghề nghiệp thông qua các hoạt động rèn nghề, thưc tập giáo trình và thực tập nghề nghiệp, tham gia các nhóm nghiên cứu khoa học và nhóm phát triển kỹ năng mềm.Với nhiều cơ hội rộng mở trong và ngoài nước, sinh viên ngành Bệnh học thủy sản sau khi ra trường có thể công tác tại các vị trí ở cá cơ quan nhà nước, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, cán bộ kỹ thuật, nghiên cứu, cán bộ khuyến ngư, cán bộ quản lý, thị trường, hay các nhà tư vấn khoa học kỹ thuật.