Trong khuôn khổ đề tài trọng điểm cấp trường năm 2021-2022: “Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn chứa dầu thực vật đến đáp ứng miễn dịch và phản ứng viêm của cá chép (Cyprinus carpio)”, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm cho cá chép ăn thức ăn thí nghiệm khác nhau bao gồm dầu cá, dầu hạt lanh, dầu vừng, và hỗn hợp dầu hạt lanh + dầu vừng nhằm đánh giá ảnh hưởng của thức ăn chứa dầu thực vật đến đáp ứng miễn dịch và phản ứng viêm của cá chép.

Các thành phần nguyên liệu thức ăn được phối trộn và ép viên bằng máy tại phòng thí nghiệm ướt Khoa Thủy sản, HVNNVN, thức ăn sau đó được sấy khô ở nhiệt độ 40oC, đóng gói, hút chân không và được bảo quản trong điều kiện lạnh.

 

         

                                             Phối trộn nguyên liệu              Trộn nguyên liệu bằng máy            Thức ăn thí nghiệm

                  

                                                       Ép thức ăn                         Sấy khô thức ăn                   Thức ăn thành phẩm

Quá trình chuẩn bị thức ăn thí nghiệm

Cá thí nghiệm được nuôi trên hệ thống bể kính có thể tích 100L, nước chảy tuần hoàn, với mật độ 15 con/bể. Cá được cho ăn 2 lần/ngày bằng thức ăn thí nghiệm trong thời gian 8 tuần. Trong thời gian thí nghiệm, các thông số môi trường được duy trì trong khoảng thích hợp với cá chép.

                                

Hệ thống bể thí nghiệm   Cân đo theo dõi tăng trưởng   Xi phông thay nước hàng ngày          Cho cá ăn

Chăm sóc cá trong hệ thống thí nghiệm

Cuối thí nghiệm, cá ở mỗi bể được tiến hành lấy mẫu máu, gan và thận để phân tích các chỉ tiêu nghiên cứu cần thiết. Mẫu máu được thực hiện ly tâm lạnh lấy huyết thanh, mẫu thận tươi được làm lạnh nhanh bằng ni tơ lỏng (-196 oC), các mẫu sau đó được lưu trữ ở tủ đông.