Hội nghị Nuôi trồng thủy sản thế giới được tổ chức từ 29/11 đến 2/12 năm 2022 tại Singapore thu hút hàng nghìn lượt nhà khoa học và doanh nghiệp thủy sản tham dự. Năm nay, nhóm Nghiên cứu mạnh Bệnh thủy sản đã tham gia rất tích cực với 2 bài trình bày và hỗ trợ gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam.

Hai bài trình bày của nhóm tại Hội nghị:

Bài 1: New emerging disease caused by a highly virulent Edwardsiella ictaluri strain in farmed tilapia Oreochromis spp. (Bệnh Nguy hiểm mới nổi trên cá rô phi (Oreochromis spp.) do chủng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri  độc lực cao gây ra).

Bài 2: Effect of an essential oil-based functional additive on reducting the impact of ectoparasites and improving growth performance in grouper Ephinephelus fuscoguttatus (Ảnh hưởng của chất phụ gia từ tinh dầu lên khả năng phòng bệnh ngoại kí sinh trùng và cải thiện tăng trưởng của cá song).

Ngoài các hoạt động trình bày kết quả nghiên cứu, các thành viên của nhóm đã tích cực kết nối và tạo các mối quan hệ hợp tác với các đối tác, trường đại học và doanh nghiệp trong và ngoài nước để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, khảo nghiệm và chuyển giao khoa học công nghệ với Khoa Thủy sản – Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

PGS.TS. Trương Đình Hoài trình bày kết quả nghiên cứu tại Hội nghị
Các hoạt động kết nối nhà khoa học và doanh nghiệp tại Singapore