CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM TRAO HỌC BỔNG   “HẠT GIỐNG TÀI NĂNG” CHO SINH VIÊN KHOA THỦY SẢN - HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Sáng ngày 25/11/2022, Công ty Greenfeed Việt Nam phối hợp với Khoa Thủy sản – Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao học bổng “Hạt giống tài năng” cho sinh viên của Khoa như một hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác đôi bên. Chương trình có 4 phần:

-          PGS.TS. Trương Đình Hoài phát biểu tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

-          Đại diện công ty Greenfeed Việt Nam – Ông Cù Huy Thấu trao đổi về nội dung: “Tư vấn hướng nghiệp”.

-          Lễ trao học bổng

-          PGS.TS. Trương Đình Hoài phát biểu cảm ơn của Khoa Thủy sản

Một số hình ảnh Công ty Greenfeed Việt Nam trao học bổng “Hạt giống tài năng”