Cán bộ và sinh viên Khoa Thủy sản đạt thành tích cao trong Hội nghị Khoa Học công nghệ

Sáng ngày 18/5, “Hội nghị Khoa học công nghệ Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Công nghệ, sản phẩm mới” đã được diễn ra tại Hội Trường C. Hội nghị nằm trong các hoạt động của Học viện nhằm chào mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam. Tại Hội nghị, Ban Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã vinh danh khen thưởng 34 giải thưởng của tập thể, cá nhân là cán bộ, giảng viên và sinh viên của Học viện. Nhóm Nghiên cứu mạnh “Bệnh Thủy sản” của Khoa Thủy sản đã được vinh danh với các thành tích nổi bật trong hoạt động KHCN, đấu thầu  đề tài các cấp, và công bố quốc tế giai đoạn 2019-2021.