HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Số: 18 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tham dự Khóa học hè tại trường Đại học Padjadjaran, Indonesia

 

Trường Đại học Padjadjaran, Indonesia thông báo tổ chức Khóa hoc hè với chủ đề: “Củng cố văn hóa và nghệ thuật hội nhập với du lịch thông qua nền kinh tế kỹ thuật số 4.0”

Trường Đại học Padjadjaran, Indonesia là một trong số các trường đại học công lập lớn nhất tại Indonesia đứng thứ 4 tại Indonesia và thứ 651 thế giới theo xếp hạng QS. Khóa học hè là nơi để sinh viên trải nghiệm các bài học về văn hóa và nghệ thuật thông qua các hoạt động trao đổi, học tập, làm việc nhóm và trình bày. Năm 2018, chương trình đã thu hút được sự tham gia của 40 sinh viên từ 7 nước đối tác trong 2 tuần.

Thời gian tổ chức: 11/7 – 25/7/2019

Địa điểm: Trường ĐH Padjadjaran, Indonesia (Jatinangor, Bandung và Pangandaran)

Thời hạn đăng ký: 30/6/2019

Phí đăng ký tham dự: 270 USD (nếu đăng ký trước 1/6), 300 USD (nếu đăng ký trước 30/6) (bao gồm: Học phí, cơ sở vật chất và đồ dùng học tập, chi phí vận chuyển cho các chuyến tham quan, ăn uống, đồ ăn nhẹ trong suốt thời gian tham gia chương trình)

Học bổng: Chương trình cung cấp 02 suất học bổng toàn phần, 03 suất học bổng 75% và 05 suất học bổng 50% cho sinh viên các nước Đông Nam Á có bài luận đáp ứng yêu cầu của ban tổ chức (Thông tin chi tiết về học bổng vui long tham khảo website của Khóa học)

Điều kiện tham dự:

-       Là sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

-       Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

-       Tham dự toàn bộ Khóa học hè

Thông tin chi tiết của Khóa học hè được tham khảo tại website: http://international.unpad.ac.id/summer-program/

Link đăng ký của khóa huấn luyện: http://international.unpad.ac.id/summer-program/registration/

Tài liệu tham khảo đính kèm thông báo này.

Thông tin liên hệ:

-       Trường ĐH Padjadjaran, Indonesia: TS. Ariyadi Herman: Tel: +6285720788573, email: international@unpad.ac.id

-       Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam: P. 226 Nhà Hành chính, SĐT: 024 62617549, email: htqt@vnua.edu.vn

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên Học viện đăng ký tham gia.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Lưu: HTQT

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

Lê Thị Bích Liên