HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Số: 70 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Học bổng đào tạo ngắn hạn tại Ấn Độ

 

Chương trình Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật Ấn Độ (Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) do Chính phủ Ấn Độ sáng lập nhằm phát triển quan hệ của Ấn Độ với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam dựa trên nền tảng đối tác và hợp tác các bên cùng có lợi. Chương trình hợp tác ITEC giữa Việt Nam và Ấn Độ bắt đầu từ những năm 1970. Với 150 suất học bổng hàng năm, Việt Nam hiện là nước nhận được học bổng ITEC nhiều nhất. Các học viên Việt Nam đã và đang học tập tại 60 cơ sở giáo dục Ấn Độ nơi cung cấp hơn 300 khóa học thuộc các chuyên ngành khác nhau như quản lý, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển nông thôn, kỹ thuật, và nhiều khóa học chuyên sâu khác.

Chương trình học bổng toàn phần ITEC cung cấp các khóa học ngắn hạn (từ 2-52 tuần) tại Ấn Độ dành cho cán bộ nhân viên nhà nước nhằm trang bị nhiều kỹ năng nghiệp vụ bổ ích cũng như khích lệ họ hòa nhập vào thế giới đang toàn cầu hóa mạnh mẽ.

Chỉ tiêu học bổng: 02 chỉ tiêu/khóa học.

Đối tượng và điều kiện dự tuyển:

-          Là cán bộ nhân viên nhà nước

-          Độ tuổi: 25-45 tuổi

-          Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc

-          Chưa theo học tại Ấn Độ theo diện đài thọ

Chế độ học bổng:

-          Vé máy bay quốc tế khứ hồi

-          Lệ phí xin visa

-          Học phí và tài liệu khóa học

-          Chỗ ở trong thời gian học tại Ấn Độ

-          Trợ cấp sinh hoạt phí: 1200 rupee Ấn Độ/ngày

-          Các chuyến tham quan trải nghiệm thực tế tại Ấn Độ

Thông tin các khóa học ngắn hạn: chi tiết về các khóa học có tại file đính kèm

STT

Tên khóa học

Thời gian

Điều kiện dự tuyển

I

National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE)

1

Computer Applications in Agriculture

10/09/2018 - 24/09/2018

- Tốt nghiệp ngành nông nghiệp

- Hoặc có 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nông nghiệp

II

Central Institute of Fisheries Technology

1

ISO 22000/HACCP For Fish Processing Establishments

22/10/2018 – 03/11/2018

Tốt nghiệp ngành thủy sản/khoa học hoặc tương đương

2

Extension Management Techniques For Up-Scaling Technology Dissemination On Fisheries

09/11/2018 – 22/11/2018

Tốt nghiệp ngành thủy sản/khoa học hoặc tương đương

3

Protocols For The Production Of High Value Secondary Products From Industrial Fish And Shellfish Processing

26/11/2018 – 22/12/2018

- Tốt nghiệp ngành khoa học hoặc tương đương

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan

III

Bankers Institute of Rural Development

1

Financing of Inclusive Agriculture And Rural Development

22/10/2018 – 02/11/2018

Tốt nghiệp đại học lĩnh vực liên quan

IV

Vasantdada Sugar Institute

1

Certificate Course in Sugar Boiling

05/11/2018 – 01/12/2018

 

2

Certificate Course in Sugarcane Development

05/11/2018 – 15/12/2018

 

V

Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited

1

Certificate Course in Fertilizer Technology

07/01/2019 - 18/01/2019

Có bằng cử nhân (bắt buộc) và hiện đang là cán bộ cấp cao chuyên ngành phân bón, nông nghiệp và liên kết.

2

Certificate Course in Fertilizer Quality Control

04/02/2019 - 16/02/2019

Có bằng cử nhân

 

Thời hạn dự tuyển: Hồ sơ được lựa chọn dựa trên thời gian nhận, ưu tiên hồ sơ nộp sớm, tốt nhất là 3 tháng trước khi khóa học bắt đầu.

Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển:

Bước 1: Điền đơn dự tuyển trực tuyến trên website www.itecgoi.in
Bước 2: Nộp hồ sơ gốc tới Đại sứ quán Ấn Độ và bản scan hồ sơ tới Ban HTQT qua email: htqt@vnua.edu.vn, gồm:

-          Bản in đơn dự tuyển

-          Thư giới thiệu của trưởng đơn vị cơ quan nơi đang công tác

-          Giấy khám sức khỏe theo mẫu (trang 5 của đơn dự tuyển), xác nhận của cơ quan theo mẫu (trang 7 của đơn dự tuyển) và các giấy tờ bằng cấp dịch tiếng Anh công chứng.

Bước 3: Tham gia phỏng vấn hoặc làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh tại Đại sứ quán Ấn Độ

Liên hệ: Ms. T.T. Tuyết theo địa chỉ email: scholarships.hanoi@mea.gov.in. ĐT 84-24-38244990.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo các cán bộ, giảng viên trong Học viện quan tâm tham gia dự tuyển.

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Lưu: HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

Lê Thị Bích Liên