BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.024.62617586-Fax: 84 024 62617586

PHIẾU KHẢO SÁT

TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

 

 

Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam!

Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp với ngành đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Học viện trân trọng đề nghị các Anh/Chị vui lòng cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách lựa chọn hoặc điền thông tin trả lời cho từng câu hỏi. Chúng tôi cam kết các thông tin cá nhân được cung cấp trong phiếu khảo sát sẽ được hoàn toàn bảo mật.

Trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các Anh/Chị!

 

Phần I: Thông tin cá nhân

1. Họ và tên:…………………………2. Giới tính: ………3. Ngày sinh: ……………..

4. Mã sinh viên: …………………………………………………………………………

5. Khóa học (Ví dụ: K54 – K59):……………………………………………………….

6. Tên ngành được đào tạo:……………………………………………………………..

7. Cơ quan công tác và địa chỉ:.............................................................................................. ..

……………………………………………………………………………………………

8. Chức vụ, vị trí việc làm: ……………………………………………………………..

9. Điện thoại:.......................................................... 10. Email:............................................... .

Phần II: Nội dung khảo sát

11. Anh/chị vui lòng cho biết tình trạng việc làm hiện tại của Anh/Chị:

             Đã có việc làm                                           Chưa có việc làm

             Chưa có việc làm và đang học nâng cao

Nếu trả lời đã có việc làm, anh/chị trả lời tiếp các câu sau:

 

12. Đơn vị Anh/Chị đang làm việc thuộc khu vực làm việc nào?

Khu vực nhà nước

Liên doanh nước ngoài

Khu vực tư nhân

Tự tạo việc làm

13. Công việc Anh/Chị đang đảm nhận có phù hợp với ngành được đào tạo không?

Rất phù hợp

Chỉ phù hợp một phần

Phù hợp

Không phù hợp

14. Sau khi tốt nghiệp, Anh/Chị có việc làm đúng ngành được đào tạo từ khi nào?

Trong vòng 3 tháng

Trong vòng 6 tháng

Từ 6 đến 12 tháng

Trên 1 năm

15. Mức thu nhập bình quân/tháng tính theo VNĐ của Anh/Chị hiện nay?

Dưới 5 triệu

Từ 5 – dưới 10 triệu

Từ 10 – 15 triệu

Trên 15 triệu

16. Anh/Chị tìm được việc làm thông qua những hình thức nào? (Có thể có nhiều lựa chọn)

Do Học viện/Khoa giới thiệu

Tự tìm việc làm

Bạn bè, người quen giới thiệu

Tự tạo việc làm

Hình thức khác:…………………….

………………………………

            17. Mức độ Anh/Chị áp dụng kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo vào thực tế công việc?

 

Nội dung áp dụng

Mức độ áp dụng

Áp dụng

rất nhiều

Áp dụng tương đối nhiều

Áp dụng ít

Áp dụng

rất ít

Không áp dụng

Kiến thức

Kỹ năng

 

18. Trong quá trình làm việc, Anh/Chị cần những kỹ năng mềm nào sau đây? (Có thể có nhiều lựa chọn)

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng thuyết trình

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng viết báo cáo tài liệu

Khác:…………………………………

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng tiếng Anh

Kỹ năng tin học

 

…………………………………………….

 

 

 

 

 

19. Sau khi được tuyển dụng, Anh/Chị có phải tham gia khóa học nâng cao nào dưới đây để đáp ứng công việc (Có thể có nhiều lựa chọn)?

 

Nâng cao kiến thức chuyên môn

Nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ

 

Nâng cao kỹ năng về công nghệ thông tin

Nâng cao kỹ năng ngoại ngữ

Nâng cao các kỹ năng mềm

 

Phát triển kỹ năng quản lý

Tiếp tục học lên cao

Khóa học khác (xin ghi rõ)……………………

           

20. Theo Anh/Chị, những giải pháp nào sau đây giúp tăng tỷ lệ có việc làm đúng ngành của sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo mà Anh/Chị đã học? (Có thể có nhiều lựa chọn)

Học viện tổ chức các buổi trao đổi chia sẻ kinh nghiệm tìm việc làm giữa cựu sinh viên với sinh viên đang học

Học viện tổ chức các buổi trao đổi giữa sinh viên với các nhà sử dụng lao động

Nhà sử dụng lao động tham gia vào quá trình đào tạo

     Chương trình đào tạo được điều chỉnh và cập nhật theo nhu cầu của thị trường lao động

     Tăng cường các hoạt động thực hành và chuyên môn tại cơ sở

Các giải pháp khác (xin ghi rõ)………………………………………………………….

.................................................................................................................................................... ..

......................................................................................................................................................