Kính gửi: 

               - Khoa Công nghệ thực phẩm

               - Khoa Công nghệ sinh học

               - Khoa Nông học

               - Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

               - Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

               - Khoa Thủy sản

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo chương trình tiếp đoàn Đại học quốc gia Hải Dương, Đài Loan và chương trình "School talks" với mục tiêu nâng cao nhận thức về môi trường học tập tại Đài Loan, cụ thể như sau:

Nội dung:

Phần 1: Từ 8:30 - 9:50 ngày 30/11/2018: Thảo luận thúc đẩy hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu giữa hai trường. Địa điểm dự kiến: Phòng họp 1, Nhà hành chính.   

Phần 2: Từ 10:00 - 11:30 ngày 30/11/2018: Chương trình "School talks": Tìm hiểu và thảo luận về môi trường và cơ hội học tập tại các trường Đại học Quốc gia Hải Dương, Đại học Quốc gia Cheng Kung, Đại học Quốc gia Chiayi, Đại học Quốc gia Chung Hsing thông qua các bài trình bày giới thiệu của mỗi trường. Địa điểm dự kiến:  Hội trường C, Nhà hành chính.    

Thành phần: Đại diện lãnh đạo, cán bộ các trường Đại học Quốc gia Hải Dương, Đại học Quốc gia Cheng Kung, Đại học Quốc gia Chiayi, Đại học Quốc gia Chung Hsing. 

Ngôn ngữ làm việc: tiếng anh 

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng đề nghị các Khoa thông báo cho tất cả sinh viên các lớp chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và các sinh viên, cán bộ quan tâm đăng ký tham dự chương trình "School talks" từ 10:00 - 11:30 ngày 30/11/2018 tại Hội trường C, Nhà hành chính.

Kính đề nghị các Khoa tổng hợp và gửi danh sách sinh viên tham dự về Ban HTQT trước thứ 2, ngày 26/11/2018. 

Thông tin chi tiết về chương trình, Quý Thầy Cô xem tại file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn.

 Các em đăng ký với cô năng tại vpk