HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Số: 72/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Chương trình học bổng Elite tại Đại học quốc gia Chengchi, Đài Loan

 

Chương trình học bổng Elite (Elite Scholarship Program) là một trong những chương trình học bổng của chính phủ Đài Loan được bắt đầu từ năm 2017 dành cho giảng viên thuộc các trường đại học/cao đẳng tại các nước Nam Á/Đông Nam Á theo học các chương trình đào tạo sau đại học tại một trường đại học/cao đẳng ở Đài Loan.

Năm 2019, Chương trình Elite cấp học bổng tại Đại học quốc gia Chengchi (NCCU), Đài Loan cho các giảng viên mong muốn theo học các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại NCCU. Chương trình cấp học bổng toàn phần giúp học viên tập trung toàn bộ thời gian trong học tập, tạo cơ hội giúp nâng cao trình độ chuyên môn, mở rộng tầm nhìn quốc tế từ đó nâng cao chất lượng nghiên cứu và giảng dạy sau khi tốt nghiệp.

Được thành lập từ năm 1927, Đại học quốc gia Chengchi trở thành một trong những trường đại học công lập hàng đầu Đài Loan trong đào tạo và nghiên cứu về các lĩnh vực giáo dục, nghệ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, thương mại, ngoại ngữ, truyền thông, luật, quan hệ quốc tế. Là trường đại học uy tín về chất lượng đào tạo và môi trường học tập thân thiện, NCCU đã thu hút trên 3000 sinh viên quốc tế từ trên 70 quốc gia trên thế giới theo học. Trường hiện có 6 chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh cùng với hệ thống trang thiết bị học tập hiện đại giúp đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực tài năng, có khả năng lãnh đạo cho các nước trong khu vực và trên thế giới.

Điều kiện dự tuyển:

-          Giảng viên các trường đại học/cao đẳng trong và ngoài công lập các nước Đông Nam Á/Nam Á gồm Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Philippines, Thailand, Singapore, Brunei, Myanmar, Cambodia, Laos, India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka và Bhutan.

-          Hiện không theo học hoặc bảo lưu việc học tại một trường đại học/cao đẳng ở Đài Loan.

-          Trước đây chưa từng học chương trình đăng ký ứng tuyển tại Đài Loan.

-          Hiện không là sinh viên trao đổi hoặc được cấp bằng kép với đại học/cao đẳng tại Đài Loan.

-          Chưa nhận bất kỳ học bổng nào từ chính phủ Đài Loan.

Học bổng:

-          Miễn 100% học phí.

-          Cấp sinh hoạt phí hàng tháng.

Chương trình và thời gian đào tạo: các chương trình thạc sĩ (2 năm) và tiến sĩ (3 năm) được đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Lĩnh vực đào tạo: Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương, Truyền thông, Kinh tế, Kinh doanh và Quan hệ quốc tế.

Thời gian dự tuyển: 27/9/2018 – 22/10/2018

Thông tin chi tiết: Thông tin về kỳ tuyển sinh mùa xuân năm 2019 sẽ được thông báo trên trang web của trường từ ngày 7/9/2018 hoặc ứng viên liên hệ Mrs. Carol qua email: nccugrad@nccu.edu.tw.  

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo các giảng viên trong Học viện quan tâm tham gia dự tuyển.

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Tổ thư ký;

- Lưu: HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Lê Thị Bích Liên