CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ RAS VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                            Hà Nội, ngày 8 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v: tuyển kỹ sư chuyên nuôi cua tại Hà Nội)

Được sự đồng ý của Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ RAS về việc tuyển kỹ sư chuyên nuôi cua tại Hà Nội.

Hiện tại chúng tôi cần tuyển 01 kỹ sư Ngành Nuôi Trồng Thủy sản

Thời gian bắt đầu làm việc: 20/2/2021 (DL) tại Hoàng Mai Hà Nội.

Số lượng: 01 người, ưu tiên nam giới . Tốt nghiệp Đại học

Chuyên nghành: Ngành Nuôi Trồng Thủy sản

Nơi ở: Có nhà ở cho nhân viên.

Lương: Thoả thuận

Yêu cầu: Phụ trách kỹ thuật nuôi cua biển,... sử dụng công nghệ lọc tuần hoàn RAS………..

Địa điểm nộp hồ sơ: Address: 74, road 3.1, Gamuda Gardens, district Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: Tel: 0912313413 - 0938888884

Email: ras.vietnam@gmail.com

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận;

- như trên;

- đăng website;

- Lưu: công ty.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Nguyễn Phi Hoàn