CÔNG TY CP ABC VIỆT NAM                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆN                                                                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------                                   -------------------------------------------------------

 Số: 751 /2020/TB-ABCVN                                   Hưng Yên, ngày 12 tháng 12  năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

 

V/v Tuyển dụng KỸ THUẬT THỦY SẢN

 

Nhằm đẩy mạnh công tác dịch vụ kỹ thuật thị trường lĩnh thực thức ăn thủy sản, Công ty Cổ phần ABC Việt Nam thông báo tuyển dụng KỸ THUẬT THỦY SẢN cụ thể như sau:

1.   Yêu cầu: Nam hoặc Nữ, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam – khoa Thủy sản, Đại học Thủy sản Nha Trang - Ngành Thủy sản – Viện nuôi trồng thủy sản (ưu tiên thủy sản nước ngọt) có khả năng đi lại, giao tiếp tốt, ưu tiên ở khu vực Hưng Yên, và các tỉnh lân cận.

2.   Quyền lợi:

-   Địa điểm làm việc: tại nhà máy ở Hưng Yên và các tỉnh lân cận;

-   Thu nhập: Từ 12 đến 16 triệu đồng/tháng chưa bao gồm công tác phí (ăn trưa, xăng xe, tiền điện thoại...);

-   Công ty có bố trí xe ô tô con đưa đi làm việc ở các tỉnh;

-   Được hỗ trợ từ lãnh đạo quản lý, văn phòng và kỹ thuật thị trường nhiều năm kinh nghiệm;

-   Hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN và nhiều quyền lợi khác từ công ty. Cam kết không thu bất kỳ khoản phí tuyển dụng nào của NLĐ, chi tiết liên hệ: Ms Nhung - PGĐ: ĐT 0914.099.828; email: nhungnt@abcvietnam.com.vn

                                                                     Ms Hằng 0888.910.696; email: hangdtn@abcvietnam.com.vn

 

                                                                                                                                            TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                            (Ký tên, đóng dấu)

    

                                                                                                                                                   ĐÃ KÝ

 

 

                                                                                                                                        NGUYỄN THỊ DỊU