Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên của Khoa Thủy sản - Học viện Nông nghiệp Việt Nam!

Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp với ngành đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, Khoa Thủy sản tổ chức khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Khoa Thủy sản trân trọng đề nghị các Anh/Chị cựu sinh viên (tốt nghiệp năm 2019) vui lòng cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách lựa chọn hoặc điền thông tin trả lời cho từng câu hỏi. Khoa Thủy sản cam kết các thông tin cá nhân được cung cấp trong phiếu khảo sát sẽ được hoàn toàn bảo mật. Trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các Anh/Chị!

 

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                          P. TRƯỞNG KHOA

                                                                                     (Đã ký)

 

 

                                                                            TS. Trương Đình Hoài

2020-mau-phieu-ks-tinh-hinh-viec-lam.rar