THÔNG BÁO

 GIẢI THƯỞNG SINH VIEN NCKH - EURÉKA LẦN XX NĂM 2018

            Ban Khoa học công nghệ thông báo đến các bạn Sinh viên khoa Thủy sản đăng ký tham dự giải thưởng Sinh viên NCKH - euréka lần thứ XX năm 2018.

           Đối tượng tham dự: Sinh viên đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học và học viện trên toàn quốc đều có quyền đăng ký tham gia, theo hai hình thức sau: cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 5 sinh viên), mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký 1 hoặc nhiều công trình. 

             Xem chi tiết tại link: file:///C:/Users/user/Downloads/TB%20giai%20thuong%20sv%20NCKH.pdf