CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

"Research and application of natural bio-active compounds for prevention of aquatic diseases"

 

Chủ trì: Nhóm Nghiên cứu mạnh Bệnh thủy sản, Khoa Thủy sản.

Thời gian: 8h30' - 17h00' thứ 5, ngày 20 tháng 6 năm 2019.

Địa điểm: Phòng Hội thảo Khoa Thủy sản, Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Thời gian

Nội dung

Người trình bày

Sáng 8h30 - 11h30: Trình bày

08h30 – 09h00

Đón tiếp đại biểu

 

09h00 – 09h05

Phát biểu khai mạc hội thảo

Nhóm NCM

09h05 – 09h25

Potential of Moringa olefera in immune stimulation and water treatment in closed aquaculture

TS. Lê Việt Dũng,

Khoa Thủy sản

09h25 – 9h50

Glycosaminoglycan carbohydrates: natural, chemically modified and semi-synthetic analogies as potential therapeutic (infectious diseases) & cosmetic agents

Dr. Mark Skidmore,

Keele University, England

9h50 – 10h00

Giải lao

 

10h00 – 10h10

Ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với công ty UV

Khách mời

10h10 – 10h30

Antibacterial activities of may chang oil (Listsea cubeba) used alone and in combination with antibiotic to treat AHPNS of shrimp (Litopenaeus vannamei)

ThS. Nguyễn Văn Tuyến, Khoa Thủy sản

10h30 – 11h00

Infectious disease therapeutics derived from heparin and potential of heparin extraction from by-product of fish

Dr. Courtney Mycroft-West, Keele University, England

Marine-derived glycans: novel drug candidates for Alzheimer’s disease

Dr. Courtney Mycroft-West, Keele University, England

11h00 – 11h20

Physiological and immune response of juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) to dietary bovine lactoferrin

TS. Trịnh Đình Khuyến

11h20-11.45

Thảo luận

Toàn thể hội nghị

11h.450-3h.00

Ăn trưa

 

Chiều 14h – 17h: Poster và thảo luận

1

Ethnobotanic uses of plants for the herbal therapy in small scale aquaculture in north Vietnam

TS. Trương Đình Hoài

2

Genome analysis of the lysogenic phages (PSd-1 and PSd-2) from pathogenic strains of Streptococcus dysgalactiae, isolated from fish

ThS. Nguyễn Văn Tuyến

3

Ứng dụng astaxanthin tách chiết từ tảo trong nuôi trồng thủy sản

ThS. Phạm Thị Lam Hồng

4

Hiệu quả của dịch chiết lá trầu không (Piper betle L.) trong phòng bệnh hoại tử gan tụy cấp ở tôm nuôi nước lợ

TS. Đặng Thị Lụa

5

Characterization, comparison three virulent phages of Lactococcus garvieae and demonstration of bacterial capsule influence on phage production

TS. Trương Đình Hoài

6

Metabolic regulation of immunotoxicity during marine invertebrate embryogenesis

TS. Lê Việt Dũng

7

Isolation and evaluation of antimicrobial activity of endophytic actinobacteria from horsetail plant (Equisetum diffusum d. Don) against bacterial disease in aquatic animals

PGS. TS. Nguyễn Thanh Hải

8

OsHV-1 hijacks host metabolism in oyster larvae

TS. Lê Việt Dũng

9

Application of phytobiotics and nano materials in aquaculture

TS. Lê Thị Thu Hương

10

Itaconic acid inhibits growth of a pathogenic marine Vibrio strain: A metabolomics approach

TS. Nguyễn Văn Thảo

11

Nghiên cứu dịch tễ học một số loài ấu trùng sán lá truyền lây qua cá Chép (Cyprius carpio) và biện pháp phòng, trị

PGS. TS. Kim Văn Vạn

12

White Spot Disease in Ornamental Marine Fish and Treatment Methods

PGS. TS. Kim Văn Vạn

13

Immune genes response of rainbow trout juveniles (oncorhynchus mykiss)

TS. Trịnh Đình Khuyến

14

Hiệu quả của việc kết hợp sản xuất rong biển để xử lý nước thải từ ao nuôi tôm thâm canh

ThS. Đoàn Thị Nhinh

15

Hiệu quả phòng bệnh của dịch chiết hạt sim (Rhodomyrtus tomentosa) đối với bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm nuôi nước lợ trong điều kiện phòng thí nghiệm.

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

16

Antibacterial activity of litsea cubeba (lauraceae) from vietnam and effects of its extracts on the biological response of common carp cyprinus carpio

TS. Nguyễn Hồng Vân

 

Phát biểu Bế mạc hội thảo

Nhóm NCM