http://tracuu.vnua.edu.vn/

TRA CỨU SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
VÀ CẤP BẰNG ĐẠI HỌC
Tra cứu theo:  Họ và tên  Mã sinh viên
 
 
Chú ý:
* Tìm kiếm theo Họ và tên:
- bước 1: Trong mục Tra cứu theo: bạn chọn mục Họ và tên
- bước 2: Gõ đầy đủ Họ và tên cần tìm vào ô tìm kiếm .
- bước 3: Ấn vào nút Tìm kiếm
* Tìm kiếm theo Mã sinh viên:
- bước 1: Trong mục tra cứu theo: bạn chọn mục Mã sinh viên
- bước 2: Gõ đầy đủ Mã sinh viên cần tìm vào ô tìm kiếm .
- bước 3: Ấn vào nút Tìm kiếm