DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA

STT

Họ đệm

Tên

Tổ /Bộ môn

Chức vụ

ĐTDĐ

E-mail

1

Nguyễn Thị

Dung

Bộ môn Nuôi trồng thủy sản

Giảng viên

0979.053.894

nguyendung@vnua.edu.vn

2

Đặng Tiến

Dũng

Văn phòng Khoa

Trợ lý vật tư, Quản trị mạng

0988.623.120

dungdt@vnua.edu.vn

3

Lê Việt

Dũng

Bộ môn Môi trường & Bệnh thủy sản

Giảng viên

0985.809.900

levietdung@vnua.edu.vn

4

Lê Văn

Giang

Bộ môn Môi trường & Bệnh thủy sản

Kỹ sư kỹ thuật bộ môn BHTS (đã chuyển công tác năm 2017)

039.5976.593

Lvgiang@vnua.edu.vn

5

Lê Thị Hoàng

Hằng

Bộn môn Nuôi trồng thủy sản

Giảng viên

0978.920.995

lthhang@vnua.edu.vn

6

Nguyễn Thị

Hậu

Bộ môn DD và Thức ăn thủy sản

Giảng viên (đã chuyển công tác 2017)

0975.668.977

nguyenhau@vnua.edu.vn

7

Trương Đình

Hoài

Bộ môn Môi trường & Bệnh thủy sản

Giảng viên

0984.986.246

tdhoai@vnua.edu.vn

8

Võ Quý

Hoan

Bộ môn DD và Thức ăn thủy sản

Giảng viên (nghỉ hưu 2017)

0913.354.332

vqhoan@vnua.edu.vn/ hoanviet2@hotmail.com

9

Phạm Thị Lam

Hồng

Bộ môn DD và Thức ăn thủy sản

Giảng viên

0988.992.668

ptlhong@vnua.edu.vn

10

Trịnh Đình

Khuyến

Bộn môn Nuôi trồng thủy sản

Giảng viên

0989.659.734

tdkhuyen@vnua.edu.vn

11

Đoàn Thanh

Loan

Bộ môn Môi trường & Bệnh thủy sản

Giảng viên

038.7811.999

dtloan@vnua.edu.vn

12

Vũ Đức

Mạnh

Bộ môn Nuôi trồng thủy sản

Kỹ sư - kỹ thuật bộ môn NTTS

0912.878.676

manhducvu.1994@gmail.com

13

Nguyễn Thị

Mai

Bộn môn Nuôi trồng thủy sản

Giảng viên

0968.606.882

ntmai.ntts@vnua.edu.vn

14

Nguyễn Thị

Năng

Văn phòng Khoa

Trợ lý đào tạo Đại học, SĐH, KHCN và HTQT

0976.087.719

ntnang@vnua.edu.vn

15

Đoàn Thị

Nhinh

Bộ môn Môi trường & Bệnh thủy sản

Giảng viên

0976.638.118

dtnhinh@vnua.edu.vn

16

Nguyễn Công

Thiết

Bộn môn Nuôi trồng thủy sản

Giảng viên

0961.874.068

ncthiet@vnua.edu.vn

17

Trần Thị Nắng

Thu

Bộ môn DD và Thức ăn thủy sản

Phó Trưởng Khoa

0946.296.268

trannangthu@vnua.edu.vn

18

Trịnh Thị

Trang

Bộ môn Môi trường & Bệnh thủy sản

Giảng viên

0966.371.188

tttrang@vnua.edu.vn

19

Nguyễn Thị

Toàn

Văn phòng Khoa

Trợ lý TCCB - văn phòng

0945.116.969

nguyenthitoan@vnua.edu.vn

20

Nguyễn Ngọc

Tuấn

Bộn môn Nuôi trồng thủy sản

Giảng viên

0973.990.198

nntuan@vnua.edu.vn

21

Mai Văn

Tùng

Bộ môn DD và Thức ăn thủy sản

Kỹ sư

0356.096.999

maivantung362gmail.com

22

Nguyễn Văn

Tuyến

Bộ môn Môi trường & Bệnh thủy sản

Kỹ thuật viên bộ môn BHTS

039.2246.868

nvtuyen@vnua.edu.vn

23

Trần Ánh

Tuyết

Bộn môn Nuôi trồng thủy sản

Giảng viên

0988.862.822

trananhtuyet@vnua.edu.vn

24

Kim Văn

Vạn

Bộ môn Môi trường & Bệnh thủy sản

Phó Trưởng Khoa

0904.289.042

kvvan@vnua.edu.vn

 


HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

KHOA THỦY SẢN

Địa chỉ: Ngõ 64, Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Số điện thoại: 024.32127767

Email: khoathuysan@vnua.edu.vn

Sitemap | Liên hệ

Copyright © 2019 Khoa Thủy Sản - VNUA. All rights reserved.