BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TT

Họ và tên

Chức vụ

E-mail

1

PGS. TS Trần Thị Nắng Thu

Phó trưởng khoa phụ trách

trannangthu@vnua.edu.vn

2

PGS. TS. Kim Văn Vạn

Phó trưởng khoa

kvvan@vnua.edu.vn

 

 

 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

KHOA THỦY SẢN

 

Địa chỉ: Ngõ 64, Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 024.32127767 - Fax: 024.32127767/ khoathuysan@vnua.edu.vn