BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TT

Họ và tên

Chức vụ

E-mail

1

PGS. TS Trần Thị Nắng Thu

Phó trưởng khoa phụ trách

trannangthu@vnua.edu.vn

2

PGS. TS. Kim Văn Vạn

Phó trưởng khoa

kvvan@vnua.edu.vn

 

 

 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

KHOA THỦY SẢN

Địa chỉ: Ngõ 64, Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Số điện thoại: 024.32127767

Email: khoathuysan@vnua.edu.vn

Sitemap | Liên hệ

Copyright © 2019 Khoa Thủy Sản - VNUA. All rights reserved.