CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành 
đào tạo.

Đào tạo Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ sản có kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực nuôi thuỷ sản nước ngọt, nước mặn và nước lợ; tăng cường năng lực nghiên cứu về một trong các lĩnh vực trên.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUỒN TUYỂN SINH

2.1. Đối tượng đào tạo

Các cán bộ đang và sẽ làm việc tại các trường, viện, trạm, trại nghiên cứu trong lĩnh vực thuỷ sản, các cán bộ thuộc các cơ quan quản lý nhà nước về thuỷ sản, các cán bộ làm việc trong các công ty về thủy sản và các cá nhân có nhu cầu hiểu biết về ngành Thủy sản.

2.2. Nguồn tuyển sinh

2.2.1. Ngành đúng và ngành phù hợp:

Nuôi trồng thuỷ sản, Bệnh học thủy sản, Quản lý môi trường và nguồn lợi thuỷ sản.

2.2.2. Ngành gần: gồm 2 nhóm

Nhóm I: Sinh học, Chăn nuôi, Chăn nuôi Thú y, Thú y, Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp, Môi trường, Khai thác thủy sản.

Nhóm II: Khuyến nông và Phát triển nông thôn, Công nghệ sinh học, Bảo quản chế biến nông sản, Công nghệ Thực phẩm.

Các môn học bổ túc kiến thức:

TT

Môn học

Số tín chỉ

Nhóm 1

Nhóm 2

1

Kỹ thuật sản xuất giống

2

x

x

2

Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

2

x

x

3

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước biển

2

x

x

4

Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

3

x

5

Kỹ thuật quản lý giống và nuôi giáp xác

2

x

6

Bệnh học thủy sản

3

x

2.3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

2.3.1. Các môn thi tuyển sinh:

Toán sinh học, Tiếng Anh, Sinh lý động vật thủy sản.

2.3.2. Điều kiện tốt nghiệp:

Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

KHOA THỦY SẢN

Địa chỉ: Ngõ 64, Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Số điện thoại: 024.32127767

Email: khoathuysan@vnua.edu.vn

Sitemap | Liên hệ

Copyright © 2019 Khoa Thủy Sản - VNUA. All rights reserved.