Thông tin tuyển sinh năm 2018 Khoa Thủy sản

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

1. Các ngành, chuyên ngành đào tạo

-   Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản

-   Chuyên ngành Bệnh học thủy sản

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

STT

Chuyên ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến)

1

Nuôi trồng thủy sản

52620301

Toán – Lý – Hóa

Toán – Hóa – Sinh

Toán – Lý – Anh

Toán – Văn - Anh

90

2

Bệnh học thủy sản

52620301

60

3. Cơ hội, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

3.1. Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản

Vị trí việc làm

Người học sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành Nuôi trồng thuỷ sản có khả năng đảm nhiệm công tác quản lý và điều hành sản xuất, kinh doanh: Cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu, cán bộ khuyến ngư, cán bộ quản lý, cán bộ thị trường.

Nơi làm việc

Cơ quan nhà nước, Cơ sở đào tạo, Viện nghiên cứu, Tổ chức quốc tế, Doanh nghiệp, Cơ sở tư nhân

- Cơ quan quản lý nhà nước: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Bộ liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT, Phòng Nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông tại các tỉnh, huyện…trạm khuyến nông và các bộ, sở, ban ngành liên quan.

- Các viện nghiên cứu: Viện nghiên cứu NTTS, Viện Khoa học Nông nghiệp, Viện Hải dương học, Viện di truyền…

-  Các doanh nghiệp Nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất thức ăn thuỷ sản, sản xuất và chế biến thuỷ hải sản: nhà nước, nước ngoài, liên doanh, tư nhân.

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doing thuốc thủy sản;

- Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất và cung cấp dịch vụ thủy sản; các dự án thủy sản trong nước và quốc tế, công ty tư vấn; và tự tổ chức sản xuất và kinh doanh.

- Cơ sở giáo dục đào tạo: Đại học Cao đẳng, Trung học, dạy nghề…

- Các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ, quốc tế…

- Các cơ sở khác liên quan đến chuyên ngành đào tạo.

Định hướng đào tạo sau đại học

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia các chương trình thạc sĩ hoặc các khóa học chuyên sâu liên quan đến các ngành: Thuỷ sản, Thú y, Chăn nuôi.

3.2 Chuyên ngành Bệnh học thủy sản

Vị trí việc làm

Người học sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành Bệnh học thuỷ sản có khả năng đảm nhiệm công tác quản lý và điều hành sản xuất, kinh doanh: Cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu, cán bộ thú y thủy sản, cán bộ khuyến ngư, cán bộ quản lý

Nơi làm việc

Cơ quan nhà nước, Cơ sở đào tạo, Viện nghiên cứu, Tổ chức quốc tế

- Cơ quan quản lý nhà nước: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT, Phòng Nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông tại các tỉnh, huyện…trạm khuyến nông và các bộ, sở, ban ngành liên quan.

- Các viện nghiên cứu: Viện nghiên cứu NTTS, Viện Khoa học Nông nghiệp, Viện Hải dương học, Viện di truyền…

- Cơ sở giáo dục đào tạo: Đại học Cao đẳng, Trung học, dạy nghề…

- Các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ, quốc tế…Doanh nghiệp, Cơ sở tư nhân tự Khởi nghiệp;

- Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh giống thủy sản, sản xuất và kinh doanh thức ăn, thuốc thủy sản.

- Các cơ sở khác liên quan đến chuyên ngành đào tạo.

Định hướng đào tạo sau đại học

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia các chương trình thạc sĩ hoặc các khóa học chuyên sâu liên quan đến: Thuỷ sản, Chăn nuôi, Thú y, Sinh học.

4. Học bổng trong quá trình đào tạo

Tổng hợp các đơn vị tài trợ học bổng trong và ngoài nước cho sinh viên

STT

Tên Cơ quan, đơn vị tài trợ học bổng

Số suất HB

Quốc gia

1

Công ty thức ăn chăn nuôi CP

05

Việt Nam

2

Công ty thức ăn chăn nuôi Cargill

05

Việt Nam

7

Quỹ Khuyến học Việt Nam
(HB Nguyễn Trường Tộ)

10

Việt Nam

8

Quỹ Khuyến học Việt Nam
(HB Shinnyo-en)

15

Việt Nam

9

Học bổng HUA_JICF

35

Nhật Bản

10

Học bổng Khuyến khích học tập

200

Bộ Giáo dục và Đào tạo

11

Học bổng hạt ngọc vàng đạm cà mau

05

Việt Nam

12

Học bổng của các ngân hàng

05

Việt Nam

Danh sách học bổng du học của Khoa, Học Viện

STT

Tên chương trình

Số suất HB

Quốc gia

1

Đào tạo Đại học cho sinh viên thủ khoa

2

Nhật Bản

2

Hội nghị sinh viên Quốc tế

3

Nhật Bản

3

Học bổng trao đổi Daegu

2

Hàn Quốc

4

Học bổng trao đổi YU

5

Nhật Bản

5

Tập huấn phương pháp nghiên cứu của học giả VEF Hoa Kỳ

24

Hoa Kỳ

6

Học bổng trao đổi KNUA

2

Hàn Quốc

7

Đào tạo ngắn hạn

8

Nhật Bản

8

Chương trình Trại hè kỹ năng tuổi trẻ APEC2

1

Trung Quốc

9

Hội trại sinh viên nông nghiệp quốc tế

5

Thái Lan

10

Khóa luận tốt nghiệp

5

Thái lan

11

Hội thảo về quyền lợi động vật

2

Đông Nam Á

Tổng cộng:

59

5. Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể học tiếp các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và quốc tế hoặc các khóa học chuyên sâu liên quan đến: Thuỷ sản, Chăn nuôi, Thú y, Sinh học.

KHOA THỦY SẢN

Địa chỉ: Ngõ 64, Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Số điện thoại: 024.32127767

Email: khoathuysan@vnua.edu.vn

Sitemap | Liên hệ

Copyright © 2019 Khoa Thủy Sản - VNUA. All rights reserved.