BỘ MÔN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 

Lịch sử phát triển

Trước nhu cầu ngày càng lớn về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành thuỷ sản Việt Nam, Bộ môn được tái thành lập tháng 10 năm 2004 trên cơ sở tổ môn học thuỷ sản thuộc Bộ môn chăn nuôi chuyên khoa – Khoa chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản trước đây. Đây là bộ môn nòng cốt của ngành thuỷ sản. Hiện nay Bộ môn có 8 cán bộ công nhân viên, trong đó có 7 cán bộ giảng dạy và 1 kỹ thuật viên. Hiện nay, Bộ môn có 1 tiến sĩ, 3 thạc sĩ, 2 nghiên cứu sinh đang du học ở châu Âu và 02 Kỹ sư. Bộ môn Nuôi trồng thuỷ sản đảm nhận tổng số 20 môn học trong chương trình đào tạo. Trong đó chủ yếu là các môn học kỹ thuật, chuyên môn của ngành như: Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt, Kỹ thuật nuôi giáp xác, Kỹ thuật nuôi cá biển... Ngoài ra, Bộ môn còn giảng dạy môn học Nuôi trồng thuỷ sản đại cương (TS03710) cho các sinh viên chuyên ngành khác như  Môi trường, Chăn nuôi, Thú y, Kinh tế...

Bên cạnh công việc giảng dậy, Bộ môn còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài cấp Học viện, cấp Bộ. Hiện tại Bộ môn đang tích cực triển khai các nghiên cứu về sinh sản, sản xuất giống nhân tạo và nuôi các loài cá kinh tế như Chạch sông, trắm đen, cá chim biển,… Xây dựng, tư vấn xây dựng các hệ thống nuôi thuỷ sản nước ngọt, lợ mặn. Các thành viên của bộ môn thường xuyên tham gia tư vấn chuyên môn các hội đồng tuyển chọn đề tài của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Sở KHCN Hà Nội. Tham gia đóng góp các chuyên gia cho Dự án Sông Mê Kông, dự án DANIDA. Tổ chức tốt các hội thảo trong ngành và sự hợp tác liên ngành trong và ngoài nước.

Ngoài các phòng làm việc, Bộ môn còn có các hệ thống phòng thí nghiệm để thực hiện các nghiên cứu, thí nghiệm cũng như đáp ứng nhu cầu thực hành của tất cả các môn học.

Các hướng nghiên cứu chính:

  • Sinh sản, sản xuất giống các đối tượng thuỷ sản
  • Đánh giá, chọn tạo giống thuỷ sản
  • Thử nghiệm, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật nuôi
  • Nuôi các loài thuỷ đặc sản, cá cảnh
  • Nghiên cứu sử dụng các pre/probiotic làm tăng khả năng tiêu hoá, giảm ô nhiễm môi trường

Tổ chức nhân sự

Họ tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

ThS. Trần Ánh Tuyết

Giảng viên Phó trưởng bộ môn

trananhtuyet@vnua.edu.vn

0988862822

TS. Nguyễn Ngọc Tuấn

Giảng viên

nntuan@vnua.edu.vn

0973990198

TS. Trịnh Đình Khuyến

Giảng viên - Trưởng bộ môn

tdkhuyen@vnua.edu.vn

0985310158

ThS. Nguyễn Thị Mai

Giảng viên

ntmai.ntts@vnua.edu.vn

0968606882

ThS. Lê Thị Hoàng Hằng

Giảng viên

lthhang@vnua.edu.vn

0978920995

ThS. Nguyễn Công Thiết

Giảng viên

ncthiet@vnua.edu.vn

0961874068

KS. Nguyễn Thị Dung

Giảng viên

dungdung08@gmail.com

0979053894

KS. Vũ Đức Mạnh

Kỹ thuật viên 

manhducvu.1994@gmail.com

0912878676

 


KHOA THỦY SẢN

Địa chỉ: Ngõ 64, Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Số điện thoại: 024.32127767

Email: khoathuysan@vnua.edu.vn

Sitemap | Liên hệ

Copyright © 2019 Khoa Thủy Sản - VNUA. All rights reserved.